#ostanimo odgovorni

O nama

CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST

Centar tolerancije neprofitna je ustanova utemeljena na modelu civilno-javnog partnerstva, a koju su u lipnju 2017. zajednički osnovali i kojom zajedno upravljaju Festival suvremenog židovskog filma Zagreb i Grad Zagreb.

Na inicijativu dvostrukog oskarovca i preživjelog holokausta, Branka Lustiga i Nataše Popović direktorice Festivala tolerancije – JFF Zagreb, u suradnji s Gradom Zagrebom 2017. osnovan je Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust.

Centar okuplja institucije, neprofitni i civilni sektor, eminentne stručnjake te građane različitih društveno, socio-ekonomskih i dobnih skupina u svrhu razvoja društveno angažiranog pojedinca koji djeluje i redefinira pojam javnog interesa.

Misija Centra je razvijanje platforme koja utječe na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženjanjegujući vrijednosti inkluzije, humanizma, pristupačnosti i raznolikosti, a cilj djelovanja Centra jeststvaranje okolnosti za rast i razvoj pojedinca nadahnutog tolerancijom i prihvaćanjem različitosti te doprinos razvojudemokratskogdruštva na načelimaodgovornosti i aktivnog uključivanja građanstva.

Slijedeći ideju da je tolerancija univerzalna poruka svima i jednako je plauzibilna na osobnoj i općoj razini Centar je razvio jedinstvene projekte prepoznate u javnosti kojipredstavljaju izvor obrazovnih te kreativnih sadržaja i umjetničkih procesa nalokalnoj, ali i na međunarodnoj sceni.Provode se javne tribine, kreativni i edukativni programi, radionice, akcije i sl. te se kroz programe umjetnost koristi kao jak društveni alat za doprinos kulturalnoj uključenosti i socijalnoj koheziji.

Od osnutka pa do danas ostvario je brojne zapažene programe, od produkcije opere za djecu „Brundibár“, brojnih iznimno dobro posjećenih javnih tribina pod nazivom „Zašto se mrzimo“, Parka tolerancije i dr.Edukativna komponenta ostvarena kroz programe Centra može se primijeniti kao nadogradnja postojećim odgojno-obrazovnim programima koji traže dodatna znanja o važnosti tolerancije i promicanja nediskriminacije, povijesnom aspektu i tragediji iz vremena holokausta u RH.

Iako Centar danas još nema adekvatan prostor za provođenje programa, u pripremi jenjegov budući smještaj u obnovljenoj zgradi kotlovnice i strojarnice „Prve hrvatske tvornice ulja d.d.“. Zgradu 1925. godine izvodi građevno poduzetništvo “Pollak i Bornstein” prema projektu arhitekta Vjekoslava Heinzelakao primjer neohistoricizma u industrijskoj arhitekturi 1920-ih godina. Građevina je to kvalitetnih funkcionalnih i oblikovnih rješenja u skladu sa zagrebačkom graditeljskom baštinom, a koja svojim smještajem, volumenom i oblikovanjem, dokumentira značajno razdoblje u razvoju grada i u bitnome određuje njegovu povijesnu urbanu matricu.

Uljara je odabrana kao mjesto budućeg Centra jer je osnivač prve hrvatske tvornice ulja bio Židov Samuel David Aleksander, čiji su mnogi članovi obitelji stradali pod čizmom režima NDH. Tu je sudbinu on uspio izbjeći.

Centar ovime doprinosi zaštiti, obnovi i valorizaciji kulturne baštine Grada Zagreba ispunjavajući još jedan od ciljeva svojeg djelovanja.

Tri su osnovna koncepta stvaranja sadržaja Centra:

Koncept “mjesta sjećanja” u svrhu sjećanja na holokaust usmjeren prema očuvanju, istraživanju i komunikaciji (dijeljenjem znanja i iskustava). Kroz multimedijalni, interpretacijski i inkluzivni suvremeni postav nudit će se posjetitelju poticajne informacije i doživljaj.

Prema konceptu “muzeologija zajednice” uključit će se primarna odgovornost Centra/muzeja za razvoj konstitutivne zajednice. Sadržaji i stalni postav nastaju kao odgovor na potrebe i želje ljudi koji žive i rade na lokalnom području.

Aktivnim uključivanjem šire zajednice u svakoj fazi projekta, od plana do realizacije, osigurava se participacija zajednice u programima kada je Centar otvoren i funkcionira. Razvoj programa nadopunjuje se i sukladno strategijama Centra kao i kulturnim strategijama lokalne i državne vlasti te strategijama EU.

Konceptom “inkluzivnog muzeja” osigurat će se aktivno uključivanje zajednice u programe koje Centar za toleranciju provodi. Razvijanjem inovativnih i kreativnih koncepata pojedincu će se omogućiti lakši pristup sadržajima, ali i osigurati njegovo aktivno sudjelovanje u kreiranju istog.

Posebnu korist od ovakvog vida programa može imati zajednica, ali i svaki njen pojedinac koji je isključen, diskriminiran ili marginaliziran. Centar ima ulogu agenta društvene regeneracije, kome je cilj poboljšati kvalitetu života pojedinca kroz kulturne, umjetničke, društveno angažirane i uključive sadržaje. Koncept «inkluzivnog muzeja» doprinosi uvođenju promjena u društveno polje kroz proširenje percepcije i edukaciju.

Kao rezultat, zajednica će imati tolerantnije okruženje te mogućnost upoznavanja i prihvaćanja različitosti s ciljem rušenja stereotipa i predrasuda.

Stalni postav
u potpunosti je posvećen očuvanju sjećanja na Holokaust.

Stalni postav vraća posjetitelje natrag do četrdesetih, razdoblje njemačke okupacije u Europi te uspostave NDH tijekom Drugog svjetskog rata. Ulice i zidovi prepunih fotografija, audiovizualnih zapisa, artefakata koji čine “dekor” muzejskog prostora kao otpora potiču klimu ratnih godina.

Autentični objekti, fotografije i dokumenti, filmski i zvučni ulomci govore povijest ljudi koji su živjeli kroz to razdoblje kronološkom pričom u raznim ‘slojevima’ kroz kontekst svakodnevnog života. Koncept se slaže iz multimedijalne izložbe, tekstova, interaktivnih instalacija, igara i kvizova namijenjenih svim generacijama, arhivskih snimaka kao i odigranih dijelova. Kroz postav će se prikazati kronološka priča od približno 1930. do 1950., u kojoj se informacije nude u raznim ‘slojevima’.

Posjetitelj koji će prolaziti kroz postav dobit će cjelovitu sliku prilično otmjenog europskog društva tridesetih godina, doživjeti šok neočekivane njemačke invazije, a zatim otkriti kako se ugnjetavanje i otpor prema njoj postepeno intenziviraju tijekom godina okupacije dok napreduje rat, te napokon shvatiti da iskustva ovog razdoblja i dalje igraju ulogu u današnjem društvu.

Koristeći autentične predmete kao i sve moderne tehnike, postav izaziva moćnu atmosferičnu sliku o vremenu i “pripovijeda” događaje uglavnom na temelju osobnih primjera koji izravno privlače posjetitelje i pomoću kojih se mogu identificirati. To će ne samo privući pozornost posjetitelja, već i izazvati njihovo razmišljanje o vlastitom ponašanju danas. Stalni postav je dvojezičan: hrvatski i engleski.


Umjetnički programi
Inkubator kreativnih sadržaja i umjetničkih procesa

“Umjetnički program predstavljat će inkubator kreativnih sadržaja i umjetničkih procesa. Održavat će se “residence” programi umjetnika, konferencije, radionice različitih formi za opću populaciju i specifične sudionike/grupe povezane uz misiju i viziju Centra, festivali i dr. Program nastaje na osnovu javnih natječaja koje postavlja stručni/kustoski tim ili na osnovu izravnih poziva. Producirat će se radovi u svrhu stvaranja fundusa, provoditi edukacije i promocije umjetnika, diseminacije umjetničkih radova koji su već producirani.


Kulturni sadržaji
suradnje s institucionalnim i izvaninstitucionalnim sektorom te pojedincima

Programi kulturnih sadržaja će se ostvariti na temelju prijedloga struke i javnosti. Sadržaji će se odabrati na osnovu javnog natječaja koji postavlja stručni tim i odabere žiri. Program će sadržavati filmske projekcije, kazališne predstave, glazbene programe, performanse… Također, uključivat će gostovanja predavača i stručnjaka iz zemlje i svijeta.


Tolerance talk
prostor za razmjenu mišljenja na temu tolerancije

U okviru programa „Tolerance talk“ organizirat će se razgovori na temu holokausta, ljudskih i građanskih prava, održivog razvoja, nasljedno svih društveno aktualnih tema, itd. Na organiziranim konferencijama, radionicama, prezentacijama, promocijama i drugim događajima gostovat će vodeći predavači i stručnjaci.


Kreativno obrazovanje
programi izvaninstitucionalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja

Četvrti program kreativno obrazovanje odnosi se na izvaninstitucionalno kreativno i cjeloživotno obrazovanje. Cilj je promicati inovacije, poduzetništvo i zapošljavanje, a u tu svrhu u program će biti uključena gostovanja prominentnih predavača i stručnjaka. Razvit će se institucionalna suradnja i programi s obrazovnim ustanovama, organizacijama mladih, poduzetnicima, lokalnim i regionalnim vlastima te neprofitnim sektorom.

VIZIJA, MISIJA I CILJEVI

Naša vizija

Život i stvaranje u tolerantnijem društvu

Naša misija

Razvijanje platforme koja utječe na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženja

Naši ciljevi

1. Unaprijediti i koristiti suvremene umjetničke, kulturne i edukacijske programe te inovativne metode, u skladu s duhom vremena, a u svrhu razvoja kulturnih resursa i ponude grada.

2. Osigurati suvremene interaktivne sadržaje kao neophodne elemente sveobuhvatne cjeloživotne edukacije da bi se razvilo društvo i tolerantan pojedinac kao konstruktivnan član zajednice.

3. Prenamjena napuštenih prostora ili industrijske baštine u prostore s javnom namjenom.

4. Razviti inovativan sustav upravljanja u kulturi unutar Centra kroz uključivanje civilnog društva i zainteresirane javnosti, kroz civilno-javno partnerstvo uz povećanje angažmana i odgovornosti institucija, organizacija i pojedinaca.

5. Ostvariti društveni habit koji će, kada se postigne, znatno pridonositi promicanju razvoja osobnosti, talenata kao i mentalnih i fizičkih sposobnosti svakog člana društva.

osnivači

inicijatori

Branko Lustig

Branko Lustig (1932.-2019.), najpoznatiji je i najuspješniji hrvatski filmski producent te osvajač dva Oscara za filmove Schindlerova lista 1993. godine i Gladijator 2000. godine. Iz Auschwitza i Bergen-Belsena se vratio trajno obilježen ali živ, filmu je dao svoje najbolje godine i za uzvrat dobio niz sjajnih djela u vlastitoj filmografiji. Na kraju se iz velikog svijeta kojeg je pokorio vratio u Zagreb i okrenuo se djeci i mladima. Bio je jedan od glavnih inicijatora osnivanja Centra tolerancije.

Nataša Popović

Nataša Popović (1974.), ravnateljica i voditeljica Centra tolerancije, diplomirala je na Grafičkom fakultetu 2000. godine. Kao direktorica Festivala tolerancije - JFF Zagreb, do danas je ukupno producirala 25 izdanja festivala u 6 različitih država, a koristeći veliko iskustvo u upravljanju projektima i timovima, u suradnji s Brankom Lustigom i Gradom Zagrebom osnovala je Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust.

VAŽNE INFORMACIJE

DOKUMENTACIJA

Shape

FAQ

We Are Here To Help You With Any Questions You May Have

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.