OGLAS OBJAVLJEN U DNEVNOJ TISKOVINI 24 SATA, 4. PROSINCA 2017.

CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST Zagreb, Vojnovićeva 15

Zagreb, 29. studenoga 2017. godine

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine“ br. 73/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br. 96/01) i članka 10. Statuta Centra za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na holokaust od 6. lipnja 2017.g., Natječajno povjerenstvo, na temelju Odluke od 29. studenoga 2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Centra za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na holokaust

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist,

– najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti kulture,

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti,

– znanje jednog svjetskog jezika.

Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine s mogućnošću reizbora.

Na ovaj natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi,

– elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje,

– dokaz o znanju jednog svjetskog jezika,

– životopis s opisom dosadašnjeg rada

Natječajna dokumentacija dostavlja se u preslici.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu

Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust, Vojnovićeva 15, Zagreb,

s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj“.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.

O izboru ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Natječajno povjerenstvo Centra za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na holokaust

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *